Att köpa en bostadsrätt i The Brick

Vad roligt att du är intresserad av att köpa en bostadsrätt i The Brick! Här kommer du få sällskap av många härliga grannar och bo både kommunikationsnära men också i hjärtat av en helt ny stadsdel.

The Brick är en stadsdel med flera olika projekt. Vissa projekt är inflyttningsklara, andra är det inflyttning i om några månader. Men oroa dig inte, det finns någonting för alla!

Nedan följer kort information om de olika projekten och en ordlista som kan vara bra att hålla koll på:

The Brick Terra

The Brick Terra är en överlämnad förening, vilket betyder att de boende i föreningen sitter också i styrelsen. Här har vi några enstaka lägenheterna kvar till försäljning. Lägenheterna köps på överlåtelseavtal och är redo att flyttas in i direkt!

The Brick Lignum

I The Brick Lignum finns flera bostadsrätter till försäljning. Flest 2 rum och kök med härlig utsikt och/eller balkong. I Brf The Brick Lignum köper du lägenheter på överlåtelseavtal och de är redo att flyttas in i direkt!

The Brick Rubigo

The Brick Rubigo är vår skinande juvel och där beräknas inflyttning att ske i början av september! Lägenheter tecknas på överlåtelseavtal.

The Brick Umbra

Vår nyaste och mest prisvärda förening. Här tecknar du bokningsavtal för att senare teckna upplåtelseavtal i höst. Preliminär inflyttning är vid årsskiftet 2024/2025.

Tillträde

För att inflyttningen skall gå så smidigt som möjligt får du som köpare en dag och tid för inflyttning. Vi, eller anlitad fastighetsmäklare, finns på plats vid tillträdet för att hälsa välkommen samt överlämna nycklar, gå igenom bostaden och den tillhörande bopärmen. I samband med tillträdet betalas resterande del av bostadens pris.


Garantier och felhantering
Inför ditt tillträde har din bostad blivit besiktigad av en oberoende besiktningsman som bostadsrättsföreningen utsett. Om du upptäcker fel i bostaden ska du omgående göra en felanmälan. Rutiner och information kring detta kommer du att få på informationsmötet och på tillträdesdagen.

 
Överlämnande av förening
Några månader efter tillträdet kommer vi att efterfråga bildandet av en arbetsgrupp bestående av föreningens medlemmar. Vi kommer tillsammans med arbetsgruppen ha möten där vi går igenom föreningen och förbereder inför att en styrelse bestående av föreningens medlemmar tar över och driver verksamheten vidare. Vi följer en agenda där vi går igenom vad styrelsearbete innebär samt även erbjuder en styrelseutbildning. Överlämning av föreningen, då ni boende tar över styrelsen, sker vid en årsstämma. 

 
Garanti och besiktning
Ansvarstiden är i regel tio år från godkänd slutbesiktning och inleds med en garantitid om vanligtvis 5 år. Dessa garantier täcker fel och brister i byggnation och fastighet, med undantag för normalt slitage och bristande eller felaktigt underhåll.

Två år efter godkänd slutbesiktning genomförs en tvåårsbesiktning av en oberoende besiktningsman. Då granskas eventuella fel som upptäckts under de första två åren och som byggaren skall åtgärda. Vanliga fel är exempelvis sprickor i tak och väggar, något som tyvärr nästan alltid uppkommer i nybyggnation då huset behöver genomgå de olika årstiderna (varmt och kallt) för att sätta sig.

Ordlista

Att köpa bostadsrätt innebär att du blir medlem i en bostadsrättsförening och får rätt att utnyttja en viss lägenhet i föreningens fastighet. Tillsammans äger och förvaltar de boende föreningens hus och områdets gemensamma anläggningar. Det är du och dina grannar som bestämmer över fastigheten genom den gemensamt valda styrelsen.

För att få nyttjanderätten till en lägenhet betalar du en insats och en månatlig avgift till föreningen. Avgiften täcker din lägenhets andel av föreningens kostnader, till exempel räntor och amorteringar på lån samt drifts- och underhållskostnader.

 
Intresseanmälan
Är du inte helt säker på vad du vill och bara vill ha någon att bolla med? Gör en intresseanmälan, så kommer vi att kontakta dig!

 
Bokningsavtal
När en förening inte har upplåtit sina lägenheter än, tecknas ett bokningsavtal. Du som köpare betalar en mindre summa för att säkerställa att du bokar lägenheten just till dig. När det väl är dags för upplåtelseavtal eller förhandsavtal, dras summan av från din handpenning.

 
Förhandsavtal
Ett förhandsavtal är en överenskommelse mellan bostadsrättsföreningen och dig som köpare avseende en framtida upplåtelse av bostadsrätten. Avtalet är bindande och innebär att du som köpare avser tillträda lägenheten i enlighet med avtalet. När avtalet tecknas har bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl granskats av intygsgivare och föreningen har fått bolagsverkets tillstånd att ta emot förskott. I samband med att förhandsavtal tecknas skall ett förskott om vanligtvis 10% av köpeskillingen betalas in till bostadsrättsföreningen. Dessa pengar sätts in på ett spärrat konto eller garanteras med hjälp av en försäkring. En så kallad insatsgaranti. 

 
Upplåtelseavtal
I god tid innan tillträdet tecknas ett upplåtelseavtal och då blir du som köpare formellt medlem i bostadsrättsföreningen. Detta sker vanligtvis ca 6-3 månader innan inflytt. När avtalet tecknas har bostadsrättsföreningens ekonomiska plan registrerats hos Bolagsverket och intygsgivare har granskat planen. Föreningen har också erhållit tillstånd att upplåta bostadsrätten.

Om du väljer att sälja din bostad mellan upplåtelsen och inflyttningsdagen är du skyldig att meddela oss vem den nye köparen är, så att denne får ta del av relevant information. Notera även att du som ursprunglig köpare, trots omförsäljning, måste fullfölja köpet och genomföra tillträdet av bostaden.

 
Överlåtelseavtal
Ett överlåtelseavtal är en överenskommelse mellan dig och det lagerbolag som äger lägenheten att du tar över ägandet av bostadsrättslägenheten. Det kräver också att styrelsen godkänner dig som medlem. Vid ett överlåtelseavtal köps lägenheter i befintligt skick.