Rum för nya idéer

Hur skulle du vilja att framtidens boende ser ut? Co-created living bygger på övertygelsen om att varje människa har något viktigt att bidra med. Genom att ta tillvara på varandras resurser kan vi gemensamt utveckla och forma vårt boende och vår närmiljö. Vi vill se kreativiteten flytta in i våra rum och på våra ytor – att idéerna till morgondagens innovationer ska födas här. Hur slutresultatet ser ut – det vet vi inte. Vår förhoppning är att vi ska ta reda på det. Tillsammans.

 

The BRiCK Report

Vi lät 170 Hyper Island-studenter gräva djupare i Co-creation och hur det kan påverka vårt boende. Totalt fick vi in 28 inspirerande idéer som vi placerat i tre kategorier: Det digitala boendet, Oss grannar emellan och Våra gemensamma ytor.

Klicka på en av kategorierna nedan för att se hur Hyper Island ser på morgondagens boende i The BRiCK.

Tre utvalda idéer från Hyper Island

Heart of the house

Hyper Island-studenterna bakom Heart of the house anser att nyfikenhet, tillit, öppenhet och empati är avgörande faktorer för att Co-created living ska uppstå. De menar att Co-created living skapas när de boende lär känna varandra på en djupare nivå. Idén är att få de boende i The BRiCK att dela med sig av sitt humör och sina känslor. Dessa visualiseras sedan i husets hjärta, vilket reflekterar det kollektiva välmåendet i boendet. Syftet med Heart of the house är att skapa en lekfull inblick i hur dina grannar mår, och på så vis uppmuntra de boende till att ta kontakt och lära känna varandra.

Denna film tillhör kategorin ”Oss grannar emellan”, se fler filmer från kategorin här.

The Brickstarter

Kunskap, resurser, tid och samarbete – det är vad Hyper Island-studenterna bakom The Brickstarter menar krävs för att Co-created living ska fungera som bäst. Med The Brickstarter vill studenterna göra Co-creation smidigare för de boende. Den digitala tjänsten banar väg för de boende att hitta rätt resurser och stöd för sitt skapande. Genom The Brickstarter vill gruppen ge de boende rätt förutsättningar att själva forma boendeområdet tillsammans och förverkliga sina idéer och drömmar där de bor.

Denna film tillhör kategorin ”Det digitala boendet”, se fler filmer från kategorin här.

The Brickthrough

Studenterna bakom detta projekt vill skapa en miljö där de boende vågar ta det första steget att prata med varandra och framförallt skapa tillsammans. The Brickthrough är ett gemensamt mötesrum för att interagera, skapa och inspireras. Genom att minska barriärer mellan människor och idéer omvandlas grannar till vänner och vänner till kreatörer. Studenterna vill med detta projekt erbjuda alla med två händer och ett kreativt sinne en plats för att förvandla sina drömmar till verklighet. En plats där alla boende i The BRiCK, från musiker till författare, kockar och entreprenörer, kan bygga allt vad sinnet kan föreställa sig.

Denna film tillhör kategorin ”Våra gemensamma ytor”, se fler filmer från kategorin här.

Workshop med Hyper Island 2014

2014 höll The Brick en tre-dagars workshop med Hyper Island. Slutsatserna från workshopen handlade om hur man kan skapa ett mer socialt boende där man enkelt interagerar med sina grannar och samutnyttjar resurser. En av många geniala idéer som kläcktes under workshopen var en app som skulle förenkla det vardagliga livet för de boende och samtidigt bygga en digital gemenskap. ALM Equity såg storheten i idén och utvecklade appen ”Your Block”.

(Hyper Island är en kreativ yrkeshögskola inom digitala media, marknadsföring och digital strategi med filialer i New York, Singapore, Sao Paulo, Manchester, London, Stockholm och Karlskrona.)

Appen som gör det möjligt att interagera med ditt kvarter

Your Block är en mobil plattform som förenklar såväl kommunikation som samarbete och organisation. De boende i ett kvarter eller en förening kan enkelt dela information med varandra, interagera socialt och boka fastighetens gemensamma resurser.  Några exempel på andra smarta features i appen är att man kan boka tvättstugan, organisera samåkning och paxa en cykel i lådcykelpoolen.
Här laddar du ner appen. 

#COCREATEDLIVING

Vill du vara med och forma morgondagens boende? Under hashtaggen #cocreatedliving kan du ta del av andras tankar och dela med dig av dina egna idéer.


The filter terms that you have used didn't match. Please change the parameters.

×

The Brick – Hemsida

Vår integritetspolicy

The Brick ingår i ALM Equity-koncernen och för oss är det viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina kontaktuppgifter till oss. Här har vi samlat information om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi hanterar dessa. För att veta hur vi behandlar dina uppgifter bör du noggrant läsa igenom nedan information.

Kontaktinformation

ALM Equity Management AB är personuppgiftsansvarig för hela koncernen, inklusive alla dotterbolag och varumärken, och ansvarar därmed för den personuppgiftsbehandling som utförs av oss eller av samarbetsparter för vår räkning. Om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling får du gärna kontakta oss på ALM Equity AB, Regeringsgatan 59, SE-111 56 Stockholm, telefonnummer +46 (0)8-562 303 00, e-post: info@almequity.se

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål?

En personuppgift är de uppgifter som kan kopplas till dig som person. Beroende på vilket förhållande du har med oss behandlar vi dina uppgifter olika. Om du lämnar ut personuppgifter om någon annan till oss måste du se till att de tar del av den information som står här.

Nedan gäller för samtliga ändamål som vi samla in personuppgifter;

 1. Vilka uppgifter vi samlar in?
  Vi samlar in olika typer av personuppgifter beroende på vilken typ av information eller tjänst du efterfrågar eller vilket förhållande vi har.
 2. För vilket ändamål?
  För att administrera vårt förhållande med dig, exempelvis för att kommunicera med dig angående ett visst bostadsområde, delge medlemsinformation, lösa ett garantiärende, m.m.
 3. Vilken rättslig grund vi har för att samla in uppgifterna?
  För att kunna tillgodose dig med den information du efterfrågar måste vi säkerställa att vi får den information vi behöver.
 4. Vem vi lämnar ut uppgifterna till?

  De bolag som vi lämnar ut uppgifter till får endast behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och genom avtal säkerställer vi dina personuppgifter. Om vi överför dina uppgifter till länder utanför EU/EES, ser vi till att laglig grund finns för överföringen och att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits.
 5. När raderar vi uppgifterna?
  Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet, därefter raderas uppgifterna i enlighet med vår gallringsrutin. Detta innebär att vissa uppgifter kommer att behållas längre än andra.
  och
  Tänk på att vi inte kan återställa dina uppgifter när de blivit raderade.

Under respektive rubrik nedan har vi sammanställt den specifika hanteringen utöver ovan hantering.

Intresseanmälan

 1. Vilka uppgifter vi samlar in?

  När du gör en intresseanmälan för något av våra bostadsområden behandlar vi ditt för- och efternamn, telefonnummer och din e-postadress. Vi kan även behandla personuppgifter som du har delgivit oss frivilligt.
 2. För vilket ändamål?
  För att kontakta dig via telefon eller mejl för uppföljning av din intresseanmälan för bostadsområdet.
  och
  För att skicka nyhetsbrev, inbjudningar till visningar/evenemang och annan marknadsföring till dig via e-post eller sms som berör det projekt du är intresserad av, eller andra projekt som liknar de du har visat intresse för.
  och
  För att göra marknadsanalyser och skicka marknadsundersökningar kopplade till bostadsområdet eller andra liknande områden.
 3. Vilken rättslig grund vi har för att samla in uppgifterna?

  Vår behandling är nödvändig för att kunna tillhandahålla den tjänst du har beställt.
  och
  I samband med intresseanmälan ger du samtycke till utskick av marknadsföringsmaterial och information om en eller flera tjänster och produkter samt genomförande av marknadsanalyser och marknadsundersökningar.
 4. Vem vi lämnar ut uppgifterna till?

  När vi skickar nyhetsbrev till dig och information om våra projekt kan vi lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom ALM Equity-koncernen, exempelvis för marknadsföringsändamål, liknande bostadsområden eller för att utveckla våra tjänster och kampanjer.
  och
  Vi lämnar ut dina uppgifter till externa bolag som erbjuder tjänster till oss, såsom mäklare, IT-tjänster, kundservicefunktioner mm.
  och
  Vi lämnar också ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.
 5. När raderar vi uppgifterna?

  Vi raderar dina uppgifter inom sex månader efter projektet är färdigställt eller på begäran.
  och
  Tänk på att du inte automatiskt blir raderad från våra register när du avregistrerar dig från ett nyhetsbrev.

Webbplats

 1. Vilka uppgifter vi samlar in?
  Som besökare på vår webbplats behandlar vi uppgifter om din aktivitet på webbplatsen. Vi behandlar exempelvis unika identifierare såsom ID:t på den enhet du använder, egenskaper om enheter och programvaror* samt information om effekten av vår annonsering.
  
*Egenskaper om enheter och programvaror ger oss statistik om de sidor du har besökt, URL som du hänvisats från och IP-adress som kan göra att vi får reda på din allmänna plats där du befinner dig.

  och
  Vi samlar även information genom olika typer av cookies. Mer information om cookies och hur du raderar dessa finns längre ner på sidan.
 2. För vilket ändamål?

  Baserat på de uppgifter vi har, kunna skicka och visa information som vi tror att du kan vara intresserad av.
  och
  För att följa din aktivitet på vår webbplats och få information om hur vår webbplats, samt integrerade system, fungerar.
  och
  För att kunna garantera webbplatsens funktioner, minimera och förebygga problem samt för att bevara säkerheten.
 3. Vilken rättslig grund har vi för att samla in uppgifterna?
  För viss behandling har vi ett rättmätigt intresse. Exempelvis för statistik, analys, säkerställande av webbplatsens funktion, marknadsundersökningar, optimering av olika marknadsförings- och försäljningsaktiviteter.
 4. Vem vi lämnar ut uppgifterna till?

  Statistik, analys och undersökningar av webbplatsen delges inom ALM Equity-koncernen.
  och
  Vi lämnar ut dina uppgifter till externa bolag som erbjuder tjänster till oss, såsom IT-tjänster, kundservicefunktioner, mäklare mm.
  och
  Vi lämnar även ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.
 5. Information om när vi raderar uppgifterna?
  Olika cookies lagras olika länge. Lite längre ner kan du läsa om lagringstider för de cookies vi använder.

Övrigt

Om du varit i kontakt med oss, en av våra representanter eller samarbetsparter kan vi behandla de uppgifter om dig som du lämnat vid dessa tillfällen. Det kan exempelvis vara information om din familjesituation, bostadspreferenser eller klagomål. Vi kan även samla in information om dig från offentliga register, exempelvis adress eller telefonnummer.

Dina rättigheter i samband med vår personuppgiftsbehandling

I samband med att vi behandlar dina personuppgifter har du nedan rättigheter enligt dataskyddslagen, GDPR:

Tänk på att vissa av rättigheterna ovan bara gäller i vissa situationer. Vill du tillämpa någon av dina rättigheter tar du kontakt med oss via de kontaktuppgifter som finns längre upp på denna sida.

Användning av Cookies

Definition av cookie och användningsområde

Vår webbplats innehåller cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara ner på din dator. Syftet med detta är att underlätta för dig som besökare samt för att samla anonym information som kan användas för att förbättra webbplatsen. Vissa cookies raderas när du stänger din webbläsare (sessionscookies), medan andra lagras på din enhet i syfte att känna igen din webbläsare (permanenta cookies).
De cookies vi använder kan delas in i tre kategorier;

Om ditt samtycke till att vi använder cookies

Genom att fortsätta surfa på webbplatsen samtrycker du till att vi använder cookies.
Vill du återkalla ditt samtycke gör du det genom att blockera eller radera de cookies vi placerat. Information om hur du går tillväga finns i instruktionerna till din webbläsare.

Cookies på den här webbplatsen

Du som besökare på vår webbplats godkänner att vi använder cookies samt lagrar dessa på din dator genom att webbläsaren är inställd på att cookies tas emot samt fortsätter att surfa på webbplatsen. I din webbläsare kan du ställa in om du vill neka cookies eller om du vill få ett meddelande när en cookie begär att få lagringsåtkomst. Läs i instruktionerna till din webbläsare eller i dess hjälpfunktion kring hur det fungerar. Väljer du att neka cookies kan det innebära att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Vi använder permanenta cookies för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur du som besökare använder webbplatsen, exempelvis vilka bostadssidor som besöks mest och hur du rör dig i navigeringen.

Sessionscookies använder vi för att hantera information som du lämnar när du använder våra tjänster som finns på webbplatsen. Dessa cookies lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du är inne på vår webbplats, dessa försvinner när du stänger din webbläsare.
Vi använder även kampanjcookies och tredje-part-cookies i annonseringssyfte vid remarketing.

På den här webbplatsen används Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

All information som samlas in via cookies slås ihop och sammanställs anonymt. Detta innebär att du som individ inte kan spåras eller identifieras av oss. Vi använder cookies i syfte att samla information kring hur många som besöker webbplatsen, hur de rör sig mellan webbplatsens sidor samt hur länge de stannar på respektive sida. Denna information används för att kunna förbättra webbplatsen samt sammanställs för att få fram statistik och allmän marknadsinformation. Mer information om dessa cookies samt hur länge de sparas finns här.

Informationen som vi samlar in lagras i Google Analytics. Permanenta cookies lagras i 26 månader, sessionscookies lagras i 30 minuter och kampanjcookies lagras i sex månader. Vissa rapporter kommer visa äldre statistik än ovan angivna tidsintervall, men då kommer viss detaljinformation ha raderats och inte vara tillgänglig i rapporten. Du kan läsa mer om lagring här.

Behandling av personuppgifter

Om du har godkänt användandet av cookies och anmäler dig till ett nyhetsbrev eller gör en intresseanmälan för något av våra bostadsområden kommer vi kunna koppla den information som samlas in genom cookien till dig personligen. Detta gäller även om du blir medlem eller loggar in på din medlemssida. Den informationen ger oss möjlighet att kommunicera relevanta bostadsområden med dig och anpassa vårt försäljnings- och marknadsföringsmaterial. Information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har i samband med vår behandling hittar du högre upp på denna sida.
Du kan när som helst avbryta spårningen genom att radera eller blockera cookies. Mer information om hur du gör finns i instruktionerna till din webbläsare.

Hur du väljer att blockera eller radera cookies

I dina webbläsarinställningar kan du välja att blockera cookies, så den automatiskt hindrar lagring eller att du får information varje gång en webbplats vill lagra en cookie. Du kan även radera lagrade cookies, men då tillvägagångssättet skiljer sig åt mellan olika webbläsare är det bäst att du följer varje webbläsares specifika instruktioner.

Tänk på att om du raderar eller blockerar cookies så kan det resultera i att vissa sidor och funktioner på vår webbplats inte kommer att fungera, samt att det kommer att försämra din användarupplevelse.

Cookies som placeras av tredje part

På vår webbplats kan vi ha innehåll och delningsverktyg från olika sociala nätverk, exempelvis Facebook, och de kan därmed placera cookies på vår webbplats. Vi kan varken styra eller har åtkomst till dessa cookies eller de uppgifter som samlas in. Information om vilka cookies som används av tredje part finns på respektive parts hemsida.